עמוד הביתמדריך איך להכין קונפינגמדריך לאגיםציטים לקונטר סטרייק 1.6נשקים בקונטר + מחיריםמדריך לשחקן מתחילמדריך הוספת מודים בקונטרקונפיגים סוסים לקונטרציטים חדשים לקונטרמדריך להכנת שרת ונטרילו!מדריך שינוי תפריט בקונטרכוונת לנשק AWPתמונות מצחיקותמדריך להיות סוס בקונטראקים למיפל + מדריךסקינים של נשקיםמודלים וסקיניםבדיחות :Dסרטי סקס חינםרקעים של קונטרמדריך הוק =HOOKCall of DutyFar Cry 2 להורדהפקודות לאדמיןפקודות לאדמין בקונטר סטרייק 1.6משחק להורדה-מטוסשמשלייזרים בקונטר סטרייקלייזרים בקונטר!סמיילים לפייסבוקלא להיכנסתמונות של אופנועים
proforconter

פקודות לאדמין בקונטר סטרייק 1.6

admin_rcon allow_spectators 1 לעשות שיראו ספקטור
admin_execclient nick voice_enbale 0
לעשות שלו הישמעו בכלל admin_rcon sv_voiceenable 1
admin_rcon sv_restart 1-ריסטרט.
admin_rcon mp_startmoney 16000-לשנות את כמות הכסף.
admin_rcon sv_alltalk 1/0-לעשות שהקבוצה השניה תשמע או לא.
admin_unllama llama-להוריד למישו תשם ללמה.
admin_llama nick-לשים למישו ללמה.
admin_kick nick-לתת קיק למישו.
לעשות חוטים שיתפסו מהר:admin_rcon df_hook_instant 1
admin_ban nick-לתת באן למישו.
admin_slap nick-לתת למישו סטירה.
admin_map map-לשנות מפה.
admin_slay nick-להרוג מישו.
admin_unbury/bury nick-לקבור או להוציא מישו.
admin_godmode nick on/off-לתת למישו גוד מוד.
admin_noclip nick on/off-לתת למישו לעבור דרך קירות.
admin_vote_kick nick-לעשות הצבעה אם לתת קיק למישו.
admin_hostname name-לשנות תשם של הסרבר.
admin_fun /0-יהיה אפשר להוסיף צבע על ידי GLOW COLOR.
admin_disco 1/0-אותו דבר אבל הצבעים יתחלפו לבד.
admin_tsay say-להגיד משהו בצד שמאל.
admin_vsay say-לעשות הצבעה לכל דבר.
admin_psay nick say-לשלוח הודעה פרטית למישו.
admin_pass 123/admin nopass-לשים או להוריד ססמה.
admin_rcon mp_timelimit 1000-הזמן שלוקח למפה להתחלף.
admin_rcon mp_freezetime 0- הזמן שלוקח לקנות נשק.
admin_rcon mp_friendlyfire 1-אפשר להרוג אנשים שבקבוצה שלך.
admin_rcon mp_roundtime 2.5- הזמן של המשחק.
admin_hostname welcome 2 Daniel cl@n server-שינוי שם הסרבר.
admin_rcon mp_autoteambalance 0-המשחק לא יעביר אותך אוטומטית גם כשחסר מקום בקבוצה הנגדית.
admin_rcon mp_limitteams 0-יהיה אפשר לעבור לקבוצה גם כשהיא מלאה.
admin_rcon admin_quiet 0-ליראות איזה אדמין עושה את הפקודה
admin_rcon sv_airaccelerate 100-פקודת לגלישה טובה יותר
bind f +hook-מיועד למי שקנה את הספידרמן מוד
admin_rcon df_hook_on 1/0-לכבוד ולהדליק את ההוק מוד
admin_rcon amx_shsetlevel Daniel 10-פקודה שמעלה רמות בסופר הירו
admin_rcon amx_shsetlevel @all 60
admin_rcon sv_superheros 0/1-להוריד או להחזיר סופר הירו
admin_rcon amx_shresetxp-מאפס את כול הרמות שבשרת
admin_chicken nick-הופך את אותו שחקן לתרנגול
admin_unchicken nick-מסיר את התרנגול ומחיר את השחקן חזרה

admin_execclient "name" +duck עושה שהשחקן יתכופף תמיד
admin_execclient "name" left עושה שהשחקן יסתובב לצד שמאל
admin_execclient "name" exit יוצא מהמשחק למי שאתה בוחר
admin_execclient "name" bind w kill כל פעם שהשחקן לוחץ w הוא מתאבד
admin_execclient "name" cd close סוגר למי שאתה בוחר תכונן
admin_execall "name" cd eject פותח לכולם את הכונן
מהירות אוק:admin_rcon df_hook_speed x
cl_crosshair_color "255 255 255" ----- > כוונת לבנה
Admin_autoteambalance 0/1 מאזן בין הקבוצות
Admin-abort_vote מבטל את כל ההצבעות
admin_ban name מעיף ליום אחד את השחקן ניים מסמן את שם השחקן
admin_kick name בועט את השחקן מהשרת ניים מסמן את שם השחקן
admin_banip name מעיף את השחקן לתמיד ניים מסמן את שם השחקן
admin_buytime x איקס מסמן את הזמן בשניות
admin_c4timer x איקס מסמן את זמן השניות של הפצצה
admin_autokick 0/1 בועט את כל השחקנים (אל תסמכו על זה).
admin_chat msg הודעה למנהלים אחרים מסג' מייצג את ההודעה
admin_csay color msg הודעה של אדמין למסך (לא חייבים לכתוב צבע (color))מסג' מייצג את ההודעה.
admin_ct name מעביר שחקן לשוטרים ניים מייצג את השם של השחקן
admin_t name מעביר שחקן לטרוריסטים ניים מייצג את השם של השחקן
admin_denymap map מבטל את כל ההצבעות לגבי המפה שאתה מציין כמאפ.
admin_flashlight 0/1 מפעילמכבה פנס
admin_footsteps 0/1 מפעילמכבה עקבות (בדר"כ יש עקבות)
admin_forcecamera 0/2 המצלמה או רק על הקבוצה או על כולם,חופשי.
admin_freezetime x איקס מייצג את השניות שלפני התחלת הסיבוב.
admin_freindlyfire 0/1 מדליקמכבה אש על חברים.
admin_gag name min מונע ממשתמש לדבר ניים מייצג את שם השחקן מין מייצג את הזמן.
admin_glow color/off או שזה מכובה או שאתה בוחר צבע איפה שכתוב קולור. צובע משתמש בצבע כלשהו.
admin_godmode name on/off הופך משתמש לבלתי פגיע. או מודלק או מכובה וניים מייצג את השם של השחקן.
admin_hostname name לא מומלץ לגעת בזה, משנה את השם של השרת ניים מייצג את השם.
admin_listmaps מראה לך את הרשימת מפות שכתבת דרך הוואב מוד.
admin_map map מעביר מפה. המאפ השני מייצג את שם המפה שאתה מעביר אליה.
admin_maxrounds x האיקס מייצג את מספר הסיבובים המקסימלי שאתה רוצה.
admin_nextmap מראה את המפה הבאה.
admin_noclip name on/off מאפשר לשחקן לעבור דרך קירות ולעוף הניים מייצג את שם השחקן וצריך להחליט אם מכובה או דלוק.
admin_pass password שם סיסמא בשרת הפאסוורד מייצג את הסיסמא שאתה שם.
admin_nopass מריד את הסיסמא.
admin_restart x האיקס מייצג עוד כמה שניות יהיה ריסטרט.
admin_startmoney x האיקס מייצג עם כמה כסף מתחילים.
admin_userlist מציג את רשימת השחקנים
admin_vote_kick name הצבעה לבעיטת שחקן הניים מייצג את שמו

פקודות בסיסיות לאדמין

זה משנה את השם של הסרבר<~>admin_hostname

איפוס בעוד שנייה<~>admin_rcon sv_restartround 1

להשעות מישהו מהשרת<~>admin_ban x

להעיף מישהו מהשרת<~>admin_kick X

להרוג מישהו<~>admin_slay x

להרוג את כל הקבוצה<~>admin_slayteam number 1= terrorist's 2 = ct's

לתת למישהו סטירה<~>admin_slap x

חוסם את השחקן מלדבר במשחק<~>admin_gag "nickname"

קפיצות גבוהות<~>admin_gravity 800

להצביע עבור מפה כלשהי<~>admin_vote_map de_dust

רואים איזה אדמין עושה פקודה<~>admin_rcon admin_quiet 0

להגיד משהו בצד שמאל<~>admin_tsay say

להגיד משהו בצבעים<~>admin_tsay red/blue

לעשות הצבעה לכל דבר<~>admin_vsay say

להגיד באמצע משהו בירוק<~>admin_csay say

לשלח למישהו הודעה פרטית<~>admin_psay x say

יריות בין חברים לקבוצה<~>admin_friendlyfire 1

ביטול יריות בין חברים לקבוצה<~>admin_friendlyfire 0

שומעים רק מי שאיתך בקבוצה<~>admin_rcon sv_alltalk 0

כולם שומעים את כולם<~>admin_rcon sv_alltalk 1

זמן התחלה לפני המשחק<~>admin_freezetime 0

זמן קניית נשקים בהתחלה<~>mp_buytime 0.15

שלא תיהיה הגבלת זמן במשחק<~>admin_rcon mp_timelimit 0

כמה זמן שיתחלף למפה הבאה<~>mp_maptime 30

זמן שלוקח לפצצה להתפוצץ<~>mp_c4timer

אי/איזון קבוצות<~>admin_rcon mp_limitteams 0/1

לשנות מפה<~>admin_map map

לשים סיסמה לסרבר<~>admin_pass 123

להוריד סיסמה<~>admin_nopass

במפות שצריך לגלוש הגלישה יותר חלקה וטובה<~>admin_rcon sv_airaccelerate 100

מעביר מישהו לטרוריסטים<~>admin_t vote

מעביר מישהו לשוטרים<~>admin_ct vote


=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =

:כל מיני שטויות לאדמין


לעבור דרך קירות<~>admin_noclip x on/off

מצב בלתי פגיע<~>admin_godmode x on/off

(להביא את כולם אלייך (לא כולל אדמינים<~>admin_stack

מישהו לקבור או להוציא<~>admin_unbury/bury x

שהשחקנים יהיו בצבע<~>admin_fun 1/0 glow color

כאן הצבעים יתחלפו כל הזמן<~>admin_disco 1/0

לשים בוטים<~>admon_rcon bot_add

לזרוק בוטים<~>admin_rcon bot_kick

רמת קושי של הבוטים<~>rcon bot_difficulty 1-4_admin


=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =

fcm


fcm-פקודות


כסף התחלתי<~>admin_rcon mp_startmoney 800

לא לראות אחד את השני<~>admin_rcon mp_forcecamera 2

פחות זמן משחק<~>admin_rcon mp_roundtime 1.75

שומעים רק מי שבקבוצה<~>admin_rcon sv_alltalk 0

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =~=~=~=~=~=

fcm-ביטול פקודות


כולם שומעים את כולם<~>admin_rcon sv_alltalk 1

זמן משחק<~>admin_rcon mp_roundtime 4

כסף התחלתי<~>admin_rcon mp_startmoney 16000


=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =


:כמה מפות


admin_map de_dust2_long

admin_map de_dust2_cz

admin_map de_dust

admin_map de_dust2

admin_map de_inferno

admin_map de_inferno_cz

admin_map de_aztec

admin_map as_oilrig

admin_map de_vertigo

admin_map de_vegas

admin_map de_cbble

admin_map de_prodigy

admin_map de_t

admin_map cs_siege

admin_map cs_thunder

admin_map cs_747

admin_map cs_assault

admin_map cs_office

admin_map cs_backalley

admin_map cs_militia

admin_map cs_militia_Cz

admin_map de_t

admin_map cs_italy

admin_map de_rats

admin_map surf_ski

admin_map surf_city

admin_map surf_ninja

admin_map aim_ak-colt

admin_map_aim_ak_colt_x

admin_map aim_ak-colt-cyber

admin_map fy_pool_day

admin_map ka_roadwars_v2


פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול